Smart Team – Ambitious, Resourceful, Strategic

1st OGS Stars Conference

25th & 26th April, 2020

Organisers

Coordinator:

Dr Prashant Mehta

Program Director:

Dr Mangesh Kamath

Dr Rajeev Iyengar

Membership

Venue

 

- Registered Members -

Dr Aditya Murali
Dr Alpesh Kikani
Dr Amit Jain
Dr Amol Patel
Dr Amol Kotalwar
Dr Anjana Joel
Dr Anup Toshniwal
Dr Aparna Sreevatsa
Dr Ashok Komaranchath
Dr Avinash Talele
Dr Chandan Das
Dr Gautam Makadia
Dr H S Darling
Dr Javvid Muzammil
Dr Joydeep Ghosh


 

Dr Krupashankar

Dr Kuruva Siva Prasad

Dr Mangesh Kamath

Dr Mohanaraj Natarajan
Dr Mukesh Patekar
Dr Pradip Mondal
Dr Prashant Nair
Dr Prashant Mehta
Dr Prateek Tiwari
Dr Praveena Voonna
Dr Rahul Sud
Dr Rajeev Vijayakumar
Dr Rakesh Reddy Boya
Dr Ravindra Nandhana
Dr Rushabh Kothari

Dr Sujith Kumar Mullapally

Dr Sumant Gupta

Dr Tamojit Chaudhuri

Dr Tara Chand Gupta
Dr Vashishth Maniar
Dr Venugopal Arroju
Dr Vikas Asati
Dr Vineet Govinda Gupta
Dr Viraj Lavingia
Dr Vishesh Gumdal
Dr Vishnu Polati Rao
Dr Vivek Agarwala
Dr Yedla Rajani Priya

- Faculty -

Dr Abhishek Pathak
Dr Amish Vora 
Dr Amol Patel
Dr Anup Toshniwal
Dr Anvesh Rathore
Mr Apurva Gandhi
Dr Baskar Rao Pandit
Dr Govind Babu
Dr Hemant Malhotra
Dr Krupashankar
Dr Kshitij Joshi

Dr Kumar Prabhash
Dr Mangesh Kamath
Dr Manish Singhal
Dr Mukesh Patekar
Dr Naveen Salins
Dr Nikhil Ghadyalpatil
Dr Prashant Mehta
Dr Prateek Tiwari
Dr Purvish Parikh
Dr Rajeev Vijayakumar
Dr Rakesh Reddy

Dr Sajjan Rajpurohit
Dr Sameer Bakshi
Dr Sampath Kumar
Dr Suman Kalyan
Dr Sumant Gupta 
Dr Vashishth Maniar
Dr Vidhyapari
Dr Vikas Asati

Dr Vineet Govind Gupta
Dr Viraj Lavingia
Dr Vivek Agarwala

 

CONTACT US

Event Managed By:

Kavina Creations

www.kavinacreations.com

For queries, contact:

stars.ogs@gmail.com